GABINET LOGOPEDYCZNY

Beata Jakubiec

ul. Nowogródek 69

21-400 Łuków

tel. 726621090

e-mail: beata.jakubiec@wp.pl

facebook: Gabinet Logopedyczny Łuków

Jestem  certyfikowanym terapeutą Metody Krakowskiej® oraz Manualnego Torowania Głosek®, pedagogiem specjalnym, logopedą. Pracuję z dziećmi z  zaburzeniami rozwojowymi, autystycznymi, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa.

Diagnozuję testem SON-R (niewerbalny test logopedyczny), który pozwala określić gotowość dziecka do przyswajania języka mówionego i pisanego. Test bada preferencje zadań lewopółkulowych i prawopółkulowych. Przeznaczony jest do diagnozy dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy. Umożliwia ułożenie indywidualnego programu terapii oraz ocenę postępów dziecka po roku terapii.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® przeznaczona jest zarówno dla dzieci prawidłowo rozwijających się od 2,5 r.ż, jako wczesna nauka czytania, co skutecznie zapobiega dysleksji.  Dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami jako jedna z form terapii i programowania języka. Jest jednym z 17 elementów Metody Krakowskiej®,  w zaburzeniach rozwojowych jest stosowana jako jedna z metod terapeutycznych ale nie jedyna. WIele osób mylnie uważa że Metoda Krakowska®  to nauka czytania.

Metoda Krakowska®  - terapia neurobiologiczna,  polega na stymulacji wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Dzięki neuroplastycznośći mózgu, możemy poprzez terapię usprawniać zdrowe neurony, wynikiem tego będzie wytworzenie nowych połączeń mózgowych. W skład terapii metodą krakowską wchodzi 17 elementów które należy stymulować. 

Manualne Torowanie Głosek ® - przeznaczone jest  do wywoływania mowy, głównie u dzieci autystycznych (chociaż nie tylko), które mają zaburzone naśladownictwo ruchów artykulacyjnych. Chodzi o to aby uruchomić narządy artykulacyjne w sposób kierowany  świadomie przez terapeutę. Terapeuta toruje ruchy narządów artykulacyjnych i wywołuje sylaby z których będą budowane wyrazy i zdania. Najskuteczniejsze efekty MTG ® przynosi u dzieci między 2 a 3 r.ż, maksymalnie do 5 r.ż., jednakże zdarzają się również sukcesy u dzieci starszych. Im częściej i wcześniej dziecko zaczyna używać mowy, tym wiekszą ma szansę na prawidłowy rozwój. Decyzja o podjęciu terapii z wykorzystaniem MTG ® odbywa się zawsze  po indywidualnej konsultacji. Terapia MTG ®,  aby była skuteczna musi być kontynuowana kilka razy w tygodniu, najlepiej codziennie. Rodzic powinien być obecny podczas zajęć aby móc kontynuować terapię również w domu. Jeden raz w tygodniu trudno jest nauczyć się języka.

 

 

 " Od słowa przeczytanego do słowa wypowiedzianego" - Prof. J. Cieszyńska

© 2015 GABINET LOGOPEDYCZNY Wszelkie Prawa Zastrzeżone
realizacja: avigraf.pl