GABINET LOGOPEDYCZNY

Beata Jakubiec

ul. Nowogródek 69

21-400 Łuków

tel. 726621090

e-mail: beata.jakubiec@wp.pl

facebook: Gabinet Logopedyczny Łuków

Jestem pedagogiem specjalnym z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz logopedą. Logopedia jest moją pasją i wykonywanym zawodem. Pracuję zgodnie z założeniami metody krakowskiej która jest niezwykle skuteczna w pracy terapeutycznej z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. W związku z tym ukończyłam wiele form doskonalenia zawodowego.

Diagnoza testem SON-R (niewerbalny test logopedyczny) pozwala określić gotowość dziecka do przyswajania języka mówionego i pisanego. Test bada preferencje zadań lewopółkulowych i prawopółkulowych. Przeznaczony jest do diagnozy dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy. Umożliwia ułożenie indywidualnego programu terapii oraz ocenę postępów dziecka po roku terapii.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® przeznaczona jest zarówno dla dzieci prawidłowo rozwijających się od 2,5 r.ż, jako wczesna nauka czytania, co skutecznie zapobiega dysleksji, jak i dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami jako jedna z form terapii i programowania języka. Jest jednym z 17 elementów Metody Krakowskiej i w zaburzeniach rozwojowych jest stosowana jako jedna z metod terapeutycznych ale nie jedyna. WIele osób mylnie uważa że MK to to samo co nauka czytania. Metoda Krakowska składa się z 17 elementów które należy stymulować.

Manualne Torowanie Głosek ® - przeznaczone jest  do wywoływania mowy, głównie u dzieci autystycznych, które mają zaburzone naśladownictwo ruchów artykulacyjnych. Najskuteczniejsze efekty MTG ® przynosi u dzieci między 2 a 3 r.ż, maksymalnie do 5 r.ż., jednakże zdarzają się również sukcesy u dzieci starszych. Im częściej i wcześniej dziecko zaczyna używać mowy, tym wiekszą ma szansę na prawidłowy rozwój. Decyzja o podjęciu terapii z wykorzystaniem MTG ® odbywa się zawsze  po indywidualnej konsultacji. Terapia MTG ®,  aby była skuteczna musi być kontynuowana kilka razy w tygodniu, najlepiej codziennie. Rodzic powinien być obecny podczas zajęć aby móc kontynuować terapię również w domu.

 

 

 " Od słowa przeczytanego do słowa wypowiedzianego" - Prof. J. Cieszyńska

© 2015 GABINET LOGOPEDYCZNY Wszelkie Prawa Zastrzeżone
realizacja: avigraf.pl