Gabinet

Logopedyczny

Zadzwoń

726 621 090

Napisz

beata.jakubiec@wp.pl

Odwiedź

GABINET LOGOPEDYCZNY 

Zajmujemy się terapią zaburzeń mowy u dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, autystycznych, z zespołami genetycznymi, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa. Zapraszamy dzieci i rodziców, którzy chcą pracować Metodą Krakowską. Przy braku umiejętności naśladowania wzorca artykulacyjnego (szczególnie u dzieci autystycznych) wykorzystuję Manualne Torowanie Głosek do wywoływania sylab, wyrazów i zdań.

TERAPEUCI

mgr Beata Jakubiec- pedagog specjalny, logopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej i Manualnego Torowania Głosek
(www.szkolakrakowska.pl).

Absolwentka APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Absolwentka UMCS w Lublinie, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.

DIAGNOZA I TERAPIA

METODA KRAKOWSKA ®

Metoda opiera sie na teorii neurobiologicznej, która dowodzi że mózg jest plastyczny , potrafi uczyć się nowych rzeczy i wytwarzać nowe połączenia. Bodźce muszą być różnorodne oraz częsta ilość powtórzeń aby został ślad pamięciowy. Nie wystarczy pokazać dziecku jabłko, musi zobaczyć jak ono wygląda, dotknąć, ugryźć, powąchać itd.

Język w MK ma kluczowe znaczenie. Bez języka dziecko nie może rozwijać funkcji poznawczych. Przez język uczymy dziecko rozumienia, słuchania przekazów językowych, analizowania i wykonywania poleceń językowych zgodnie z rozwojem mowy dziecka. Dzięki temu dziecko gromadzi doświadczenia i buduje język.

W Metodzie Krakowskiej uczymy dziecko czytania jako jeden z kilkunastu elementów terapi. MK diagnozuje oraz stymuluje wszystkie funkcje poznawcze, które są niezbędne do rozwoju mowy. Wczesna diagnoza to wczesne rozpoczęcie terapii.
(materiały szkoleniowe “Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, Centrum Metody Krakowskiej)

MANUALNE TOROWANIE GŁOSEK ®

Twórcą techniki Manualnego Torowania Głosek jest Elżbieta Wianecka, terapeuta, logopeda z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i sukcesami terapeutycznymi potwierdzonymi badaniami.
Logopeda, prowadzący terapię z zasatosowaniem Manualnego Torowania Głosek  wykorzystuje wybrane techniki terapii manualnej odnoszące się do pracy żuchwy, warg i języka. Ruchy w obrębie żuchwy, są niezwykle ważnym elementem artykulacji.

U dzieci ze spektrum autyzmu obserwuje się silne przykurcze w stawie skroniowo-żuchwowym. Brak mowy od najmłodszych lat, nieprawidłowe odgryzanie, żucie i połykanie pokarmów tylko pogłębiają ten stan. Obserwacje dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pozwalają stwierdzić że mimo prawidłowego funkcjonowania narządów artykulacyjnych dochodzi do apraksji oralnej, co w wielu wypadkach skutkuje całkowitą niemożnością artykułowania samogłosek lub sylab. Jest to wskazaniem do stosowania MTG. Zakłócenia czynnościowe (funkcjonalne) prowadzi często do patologicznego użycia narządów artykulacyjnych, wówczas produkowane są różnego rodzaju dźwięki nieartykułowane, pochrząkiwania, piski, krzyki.

W procesie terapii istotne jest przekształcenie tych nieprawidłowych dźwięków dziecka na artykulacje samoglosek i sylab.
(materiały szkoleniowe, Prof.dr.hab. Jagoda Cieszyńska. Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju)

SYMULTANICZO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA ®

Nauka czytania jest jednym z elementów Metody Krakowskiej ale nie najważniejszym. Jest wykorzystywana w terapii zaburzeń rozwoju mowy jako budowanie systemu językowego. U dzieci z opóźnionym rozwojem mowy pomaga zapobiegać dysleksji. Niemówiący czterolatek jest zagrożony dysleksją. Wczesna terapia pozwala wyrównać deficyty rozwojowe u dziecka, przygotować do szkoły.

Dlaczego metoda Symultaniczno-Sekwencyjna ? W naszej rzeczywistości dominują bodźce wzrokowe płynące z reklam, komputera, telewizora, tabletu, telefonu. Krócej rozmawiamy z dorosłymi, a postacie bajkowe mają zdeformowane głosy. Trzyletnie dziecko powinno posługiwać się zdaniami.

Współczesne dzieci inaczej uczą się języka mówionego i pisanego. Coraz częściej mają opóźniony rozwój mowy a co za tym idzie muszą wcześniej uczyć sie czytać żeby dogonić rówieśników, ponieważ czas działa na niekorzyść dziecka. Im starsze tym trudnośći więcej. Brak mowy to trudności w komunikacji z rówieśnikami, zaburzenia emocjonalne, zachowania, często agresja. Brak mowy w drugim roku życia dziecka zawsze jest objawem nieprawidłowości. Należy jak najszybciej znaleźć przyczynę, postawić diagnozę i rozpocząć terapię.
(materiały szkoleniowe Centrum Metody Krakowskiej)

GABINET LOGOPEDYCZNY “GADUŚ”

CENNIK

  • Diagnoza logopedyczna, test Son-R, 300 zł/1-2 spotkania
  • Konsultacja logopedyczna wraz z zaleceniami 150 zł
  • Terapia Metodą Krakowską 150zł/55minut
  • Manualne Torowanie Głosek 150zł/55 minut
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania 110zł/55 minut
  • Elektrostymulacja 500zł – 10 zabiegów
  • Turnus logopedyczny dla dzieci niemówiących -5 dni
    5 godz. -750zł ( intensywna terapia logopedyczna połączona z Manualnym Torowaniem Głosek, Metodą Krakowską)

GALERIA

726 621 090

beata.jakubiec@wp.pl

Nowogródek 69, 21-400 Łuków